Корупція в армії вбиває! Повідом про випадки зловживань!

22 груд. 2016

Саме Сполучене Королівство є «батьком» принципу «qui tam» («той, хто принесе користь королю, отримає користь сам»). Не маючи часу та ресурсів на вирішення проблеми, ще в середньовічній Англії було запроваджено виплату частини від штрафних санкцій тому, хто повідомить про злочин. Перший зафіксований випадок датують 1424 роком. Пізніше його запровадили США та низка інших країн. 

З огляду на великі обсяги оборонних бюджетів, цікавим є і підхід з делегування повноважень у Міністерстві оборони Великобританії

За менеджмент більшості видів діяльності оборонної організації відповідають вісім структур з-поміж головних отримувачів військового бюджету країни. Очікувані результати їхньої діяльності й обсяг ресурсів, необхідних для отримання цих результатів, прописуються в Оборонному плані. Постійний заступник Міністра оборони наділяє кожного з головних отримувачів військового бюджету великими повноваженнями у сфері кадрової політики, управління інфраструктурою та бюджетом.

Кожен з таких головних отримувачів підписує угоду про надання послуг, яка визначає:

  • результати діяльності відповідного розпорядника військового бюджету;
  • ресурси, що виділяються відповідному отримувачу для одержання цих результатів;
  • фінансові, кадрові, комерційні й інші повноваження, що надаються відповідному головному розпоряднику військового бюджету. 

Угода також визначає планові завдання діяльності головного розпорядника бюджету, що формуються на основі запланованих завдань і цілей оборонної діяльності, зафіксованих в Оборонному плані.

Чітко прописана процедура відповідальності за виконання таких угод.

Головні розпорядники бюджету несуть відповідальність за здійснення якісного менеджменту діяльності своїх організацій, зокрема й підпорядкованих їм підприємств і відомств. Керівники цих підприємств і відомств отримують необхідні повноваження та несуть перед головним отримувачем бюджету відповідальність за використання наданих ним ресурсів. Головні розпорядники бюджету через Комітет оборони звітують перед постійним заступником Міністра оборони та начальником Генштабу збройних сил за виконання поставлених перед ними завдань і використання наданих ресурсів. 

 

Постійний заступник Міністра оборони несе персональну відповідальність перед парламентом країни за економне, ефективне й результативне використання оборонних ресурсів держави, ефективність керівництва та стабільність і виправданість оборонних витрат.

Окремою структурою, покликаною забезпечувати контроль за витратами є Національний аудиторський офіс, очолюваний Інспектором і Головним аудитором. Офіс оцінює те, як урядові відомства й інші органи державної влади розпорядилися ресурсами для виконання своїх завдань. 

 

Така оцінка охоплює широкий спектр питань: від функціонування системи кримінальної юстиції до основних проектів закупівель Міністерства оборони, від покращання комерційної складової урядових проектів до поліпшення якості контрактів на покращення доріг. 

Щороку Національний аудиторський офіс готує близько 60 доповідей, що підтверджені статистикою та свідченнями.

Національний аудиторський офіс є дорадчим органом Парламенту. Керівник НАО є офіційним представником Палати Громад. З 2000 року Офіс регулярно оцінював ключові обґрунтування, які уряд готує для формування бюджету, з метою перевірки їх адекватності, а також для подальшої доповіді паралельно з доповідями уряду.

Місія НАО в оборонній сфері передбачає фінансовий аудит Міністерства оборони, що розпоряджається нерухомим майном на суму близько 90 млрд фунтів й управляє бюджетом приблизно в 34 млрд фунтів.

Також Національний аудиторський офіс на основі аналізу випускає технічну інформацію, настанови та матеріали передового досвіду, що можуть використовуватися іншими, зокрема, й усіма органами державної влади.